Projekty a dodávky systémů kontroly vstupu a evidence pracovní doby

  • jednoduché přístupové systémy bez evidence průchodu (pro jedny dveře) – off line
  • střední stupeň přístupových systémů pro více dveří s evidencí průchodu a centrální správou – semi on line
  • velké přístupové systémy pro celé budovy s centrální správou integrované do řídícího systému – on line
 
  • Tyto přístupové systémy pracují s různými druhy médií jako jsou :
  • proximitní (bezdotyková) karta
  • proximitní přívěšek
  • DALLAS čip