Projekty a dodávky kamerových systémů, včetně dohledového centra

Naše firma instaluje kamerové systémy s možností dálkového přístupu. Dodáváme rovněž záznamová zařízení pro sekvenční zaznamenávání snímaného obrazu.